Medyczna odzież biobójcza

z zastosowaniem programowanych genetycznie białek

Medyczna odzież biobójcza
Medyczna odzież biobójcza

z zastosowaniem programowanych genetycznie białek

Medyczna odzież biobójcza
Dowiedz się więcej

Kompleksowa ochrona przed patogenami

W efekcie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych opracowaliśmy autorską technologię zastosowania inżynierii genetycznej do konstrukcji specjalnych białek, które wzmacniają efekt oligodynamiczny związanych metali. Użyliśmy podejścia synergistycznego, czyli m.in. zastosowaliśmy też peptydy, które są produkowane przez żywe organizmy (np. przez ropuchy) i które są bardzo silnie biobójcze.

Opracowywanym w ten sposób preparatem można nasączać nie tylko odzież dla lekarzy i pacjentów, ale również np. szpitalną pościel.

Tło medyczne

W środowisku medycznym powszechnie mówi się, że prawie każdy opuszcza szpital z patogennym szczepem E. coli (Escherichia coli) w przewodzie moczowym - ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Infekcji E. coli nierzadko towarzyszą inne, często groźniejsze patogeny.

Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem wszystkich szpitali - nawet w krajach o najwyższych standardach opieki zdrowotnej. Dotyczą od 5 do 10% osób leczonych szpitalnie. Zakładając, że w polskich szpitalach zakażeniom ulega tylko 5% procent pacjentów to i tak ok. 400 tys. osób. Źródłem przenoszenia bakterii mogą być np. ręce personelu medycznego, niejałowy sprzęt, czy skażone posiłki lub otoczenie chorego.

Efekt oligodynamiczny

Proces ten jest wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci – jednak bez znajomości jego działania. Przykładem jest tu używanie srebrnych lub metalowych naczyń zawierających miedź i cynk.

W sposób bardziej świadomy efekt oligodynamiczny zaczął być wykorzystywany w drugiej połowie XX wieku. Przy użyciu technik mikrobiologicznych przekonano się, że niektóre metale wywołują efekt bakterio- i wirusobójczy nawet w bardzo niskim stężeniu. Jest ono przy tym nietoksyczne dla człowieka.

Jest to proces naturalny, który teraz został przez Enzo Bioconcept wielokrotnie usprawniony i zoptymalizowany.

Rozwiązania przyszłości

Enzo Bioconcept może stać się jednym z pionierów rynku odzieży biobójczej, który dopiero się buduje. Chroniąc pacjentów przed zakażeniami znacznie skraca się czas hospitalizacji i rekonwalescencji - a za tym idą namacalne korzyści dla pacjenta, oszczędności dla szpitali i gospodarki. Daje to też znacznie wyższe bezpieczeństwo pracy wszystkich lekarzy i personelu medycznego.

Zapraszamy do kontaktu - z chęcią odpowiemy na pytania związane z naszą ofertą i działalnością badawczą.

Enzo Bioconcept
Odzież biobójcza

swiderski.ireneusz@gmail.com

Linkedin